Een overzicht van regelingen en subsidies

Er bestaan verschillende regelingen om het gebruik van windstroom te stimuleren. Daarnaast zijn er regelingen waar bedrijven of instellingen die over een windstroom installatie beschikken mee te maken kunnen krijgen.

In onderstaand overzicht wordt van elke regeling kort aangegeven wat deze inhoudt. Daarnaast zijn er verwijzingen naar de betreffende instanties opgenomen wanneer er meer informatie over een regeling gewenst is.

De volgende regelingen worden behandeld:

 • SDE+ subsidieregeling (2014) voor windstroom:
  • De Stimuleringsregeling Duurzame Energie is ook van toepassing op diverse andere duurzame energiebronnen.
  • In 2013 zijn meer dan 400 SDE subsidieaanvragen toegekend voor zonnestroom installaties van 15 duizend Watt Piek of groter.
  • De SDE+ windstroom subsidie wordt ook wel gezien als een tegemoetkoming van de overheid voor het ontbreken van een wettelijke salderingsregeling voor grootverbruikers.
  • Meer informatie klik hier.
    
 • Energie Investeringsaftrek (EIA):
  • Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.
  • Meer informatie klik hier.
 • MIA en Vamil:
  • Met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken.
  • Meer informatie klik hier.
    
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA):
  • Investeert u in bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken.
  • Hoewel de KIA een gewone aftrekregeling is, met andere woorden de regeling is niet specifiek voor duurzame installaties, kan met een investering in een windstroom installatie van deze regeling gebruik worden gemaakt.
  • Meer informatie klik hier.
 • Salderen:
  • Informatie over de wettelijke regels omtrent salderen
  • Voor meer informatie klik hier.
 • Provinciale en gemeentelijke initiatieven:
  • Van alle provinciale en gemeentelijke initiatieven ten bate van bedrijven en instellingen is geen eenduidige lijst beschikbaar. Er zijn echter vele initiatieven (in de maak). Navraag bij het gemeentelijke en provinciale loket is derhalve aan te raden. 
  • Er is vooralsnog geen verdere informatie over dit onderwerp beschikbaar.

Niet windstroom gerelateerd echter wellicht interessant zijn de volgende regelingen:

 

SDE+ subsidieregeling (2014) voor windstroom

regeling naam SDE+ 2014
regeling omschrijving De SDE+ is een exploitatiesubsidie voor bedrijven en (non-profit) instellingen. Exploitatiesubsidie wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie.

De systematiek van de SDE+ blijft in SDE+ 2014 gehandhaafd:
- Een integraal budgetplafond
- Een maximum basisbedrag van € 0,15* / kWh voor duurzame electriciteit
- Een maximum basisbedrag van € 1,035 / Nm³ voor groen gas
- Een maximum basisbedrag van € 41,70 / GJ voor duurzame warmte
- Gefaseerde openstelling (vergoeding neemt naarmate de tijd waarin gebruik gemaakt kan worden van de regeling af)
- De vrije categorie.

* Kan afwijken.
Regeling publicatiedatum 1 februari 2014
regeling ingangsdatum 19 december 2014
regeling einddatum Regeling wordt tot nader order jaarlijks vernieuwd (met eventuele aanpassingen)
regeling looptijd ongeveer 9 maanden. Regeling wordt tot nader order jaarlijks vernieuwd.
regeling raakvlak duurzame energiebron 1 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak duurzame energiebron 2 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak overzichtslijst Zon:
- zon-PV. Zonnestroom installatie 15 kWp of groter i.c.m. grootvebruikersaansluiting (meer dan 3x80 Amps)
- zonthermie. Thermische zonne-energie te beleggen oppervlakte met afgedekte zonnecollectoren 100m2 of groter.

Wind:
- wind op land, meer of zee

Water:
- waterkracht en waterkracht renovatie (verval > 50 cm)
- vrije stromingsenergie en getijdenenergie
- osmose stroom (zout concentratie verschullen tussen 2 watermassa's)

Geothermie
- geothermie warmte
- geothermie warmte (> 2700 meter)
- geothermie met warmtekracht koppeling

Biomassa:
- vergisting en co-vergisting van mest (groen gas warmte en / of electriciteit
- allesvergisting  (groen gas warmte en / of electriciteit)
- thermische conversie / subsidie verlenging op installaties > 8,5 jaar (OV/MEP).  Geen B-hout: geverfd, gelakt of verlijmd hout  (groen gas warmte en / of electriciteit).
- afvalverbranding (warmtekoppeling). Niet i.c.m. MEP of eerdere SDE(+) regelingen.
- AWZI / RWZI. Afval- en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Thermische drukhydrolyse (TDH): zorgt voor een betere vergisting, en zo voor een hogere (40%) biogasproductie. Ook voor installaties met bestaande gasmotors
- mestvergisting: Installaties van meer dan 95% dierlijke mest. Zie anders ook co-vergisting.
- vergisting van plantaardige stoffen, bijvoorbeeld maisvergisters kunnen extra subsidie krijgen voor warmte-uitbreiding (indien conform met condities die al in 2010 zijn geformuleerd).
regeling geldig voor particulieren nee
regeling geldig voor vereniging van eigenaren nee
regeling geldig voor particuliere verhuurders nee
regeling geldig voor woningcorporatie ja
regeling geldig voor (semi-) overheden ja
regeling geldig voor kleinzakelijke verbruikers ja
regeling geldig voor grootzakelijke verbruikers ja
regeling omvang 3,5 miljard
regeling looptijd financiele ondersteuning  max. 15 jaar
regeling voorwaarde(s) Voor bedrijven en (non-profit) instellingen
regeling procedures Procedures en voorwaarden zijn verschillend per hernieuwbare energiebron. 
regeling rekenvoorbeeld SDE-bijdrage = basisbedrag – correctiebedrag.
De hoogte van de SDE-bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkelingen van de energieprijs.

2013:
Max. basisbedrag: 0,148 € / kWh
Voorlopig correctiebedrag: 0,055 € / kWh
Voorlopige bijdrage / subsidie: 0,093 € / kWh

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/berekening-stimulering-duurzame-energieproductie

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zon-sde-2013
regeling uitvaardigende instantie Ministerie van Economische Zaken
regeling uitvoerende instantie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
regeling link 1 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde
regeling link 2 na

 

Energie Investeringsaftrek (EIA)

regeling naam Energie Investeringsaftrek (EIA)
regeling omschrijving Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.
regeling publicatiedatum 1-jan-96
regeling ingangsdatum na
regeling einddatum Regeling wordt tot nader order jaarlijks vernieuwd.
regeling looptijd uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak duurzame energiebron 1 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak duurzame energiebron 2 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak overzichtslijst De Energielijst 2014 is een lijst met zo’n 160 energiezuinige investeringen waarvoor u gebruik kunt maken van de EIA. Link naar de Energielijst: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/de-energielijst
regeling geldig voor particulieren nee
regeling geldig voor vereniging van eigenaren nee
regeling geldig voor particuliere verhuurders nee
regeling geldig voor woningcorporatie nee
regeling geldig voor (semi-) overheden ja
regeling geldig voor kleinzakelijke verbruikers ja
regeling geldig voor grootzakelijke verbruikers ja
regeling omvang 2014: 111 miljoen Euro
regeling looptijd financiele ondersteuning  Zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vervolgstappen
regeling voorwaarde(s) Wees op tijd met het aanvragen van EIA: binnen 3 maanden bij RVO na het geven van de opdracht (schriftelijk dan wel mondeling). Via eLoket op basis van eHerkenning of Digid.
regeling procedures • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curacao, Sint Maarten of de BES-eilanden
• U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
• U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd)
• Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hieraan in de Energielijst worden gesteld
• Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
• U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen drie maanden na opdracht tot levering).
regeling rekenvoorbeeld na
regeling uitvaardigende instantie Ministerie van Economische Zaken
regeling uitvoerende instantie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
regeling link 1 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
regeling link 2 Belastingdienst

 

MIA en Vamil

regeling naam MIA en Vamil
regeling omschrijving Met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken.

Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75 procent van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

U kunt beide regelingen combineren.
regeling publicatiedatum 1-1-2000
regeling ingangsdatum na
regeling einddatum Regeling wordt tot nader order jaarlijks vernieuwd.
regeling looptijd na
regeling raakvlak duurzame energiebron 1 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak duurzame energiebron 2 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak overzichtslijst De Milieulijst bevat alle bedrijfsmiddelen (incl. personenauto's) die in aanmerking komen voor de MIA en Vamil.
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-mia/vamil
regeling geldig voor particulieren nee
regeling geldig voor vereniging van eigenaren nee
regeling geldig voor particuliere verhuurders nee
regeling geldig voor woningcorporatie nee
regeling geldig voor (semi-) overheden nee
regeling geldig voor kleinzakelijke verbruikers ja
regeling geldig voor grootzakelijke verbruikers ja
regeling omvang na
regeling looptijd financiele ondersteuning  na
regeling voorwaarde(s) Zie ook: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/miavamil/aanvragen-miavamil/kosten-in-aanmerking
regeling procedures Zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stappenplan-aanvragen-miavamil
regeling rekenvoorbeeld Rekenvoorbeelden:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/rekenvoorbeelden-miavamil-uw-voordeel
regeling uitvaardigende instantie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
regeling uitvoerende instantie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
regeling link 1 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil
regeling link 2 Belastingdienst

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

regeling naam Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
regeling omschrijving Investeert u in bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. U komt dan in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia).  De kia is een percentage van al uw investeringen. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Hoewel de KIA een gewone aftrekregeling is, met andere woorden de regeling is niet specifiek voor duurzame installaties, kan met een investering in een windstroom installatie van deze regeling gebruik worden gemaakt.
regeling publicatiedatum 1 januari 2014
regeling ingangsdatum na
regeling einddatum Regeling wordt tot nader order jaarlijks verlengd (met eventuele aanpassingen)
regeling looptijd 1 jaar. Regeling wordt jaarlijks verlengd.
regeling raakvlak duurzame energiebron 1 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak duurzame energiebron 2 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak overzichtslijst Een windstroom installatie komt in aanmerking evenals andere duurzame energie opwekkende installaties. 
regeling geldig voor particulieren nee
regeling geldig voor vereniging van eigenaren nee
regeling geldig voor particuliere verhuurders nee
regeling geldig voor woningcorporatie nee
regeling geldig voor (semi-) overheden nee
regeling geldig voor kleinzakelijke verbruikers ja
regeling geldig voor grootzakelijke verbruikers nee
regeling omvang na
regeling looptijd financiele ondersteuning  na
regeling voorwaarde(s) Wanneer komt u in aanmerking:
- Uw onderneming is in Nederland gevestigd en u bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
- U investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.
- Uw investering is tussen de € 2.300 en € 306.931 (2014).

Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek.
regeling procedures U vermeldt de investeringsaftrek in de aangifte over het jaar van investeren. Daarbij is ook van belang of u het bedrijfsmiddel meteen in gebruik neemt of niet. Meer informatie over voorwaarden klik hier.
regeling rekenvoorbeeld na
regeling uitvaardigende instantie Ministerie van Economische Zaken
regeling uitvoerende instantie Belastingdienst
regeling link 1 Belastingdienst investeringsregelingen
regeling link 2 Belastingdienst KIA

 

Salderen

regeling naam Salderen
regeling omschrijving Voorheen was salderen, het wegstrepen van het eigen elektriciteitsverbruik met de eigen energieopwekking, (wetelijk) beperkt tot 5000 kWh voor een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3×80 Ampère).

Per 1 januari 2014 is dit verruimd naar onbeperkt.

Arikel 31 uit het wetsvoorstel:
1. Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die duurzame
elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier het verbruik ten
behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan
het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net
ingevoede elektriciteit, waarbij de vermindering maximaal de hoeveelheid
aan het net onttrokken elektriciteit bedraagt.

2. Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die niet-duurzame
elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier het verbruik ten
behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan
het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net
ingevoede elektriciteit, met een maximum van 5000 kWh aan op het net
ingevoede elektriciteit, voor zover het saldo van de aan het net onttrokken
minus de op het net ingevoede elektriciteit niet minder dan nul bedraagt.
 
3. Indien de door de afnemer, bedoeld in het eerste en tweede lid, op
het net ingevoede hoeveelheid elektriciteit groter is dan de hoeveelheid
die ingevolge die leden in mindering wordt gebracht op de aan het net
onttrokken elektriciteit, betaalt de leverancier aan de betreffende afnemer
voor het meerdere een redelijke vergoeding. 
regeling publicatiedatum 18-dec-13
regeling ingangsdatum 1-jan-14
regeling einddatum na
regeling looptijd na
regeling raakvlak duurzame energiebron 1 Zonnestroom (hierdoor is de regeling bekend geworden) echter, zie lijst
regeling raakvlak duurzame energiebron 2 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak overzichtslijst Uiteenlopend, want: Wanneer men duurzame
elektriciteit invoed. De regeling kan dus betrekking hebben op zowel zonnestroom, windstroom en andere (duurzame) stroomopwekkers.   
regeling geldig voor particulieren ja
regeling geldig voor vereniging van eigenaren ja
regeling geldig voor particuliere verhuurders ja
regeling geldig voor woningcorporatie ja
regeling geldig voor (semi-) overheden ja
regeling geldig voor kleinzakelijke verbruikers ja
regeling geldig voor grootzakelijke verbruikers nee
regeling omvang na
regeling looptijd financiele ondersteuning  na
regeling voorwaarde(s) Alle kleinverbruikaansluitingen vallen onder deze regeling. Dat wil zeggen met een hoofdaansluiting tot en met 3x80A.
regeling procedures na
regeling rekenvoorbeeld na.

Bij kleinverbruikers wordt naast een salderingsvergoeding ook de verbruikersgerelateerde energiebelasting gesaldeerd.
regeling uitvaardigende instantie Ministerie van Economische Zaken
regeling uitvoerende instantie Ministerie van Economische Zaken
regeling link 1 http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33493_wijzigingen_samenhangend_met
regeling link 2 http://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvhwtbnzpbzzc/vjfthvazlwzn/f=y.pdf

 

Warmte- en koude voorziening

regeling naam Warmte- en koude voorziening
regeling omschrijving Bent u beslisser in de gebouwde omgeving of industrie? En wilt u uw warmte- en koudevoorziening verduurzamen? Dan kan het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) u hierbij helpen. Dit doet het NEW met:
• Instrumenten waarmee u een afgewogen keuze kunt maken tussen verschillende warmte- en koudevoorzieningen
• Kennis over de prestaties van warmte- en koudetechnieken
• Inzicht in aanbod van en vraag naar warmte en koude.
regeling publicatiedatum na
regeling ingangsdatum na
regeling einddatum na
regeling looptijd na
regeling raakvlak duurzame energiebron 1 warmte- en koude technieken
regeling raakvlak duurzame energiebron 2 na
regeling raakvlak overzichtslijst na
regeling geldig voor particulieren nee
regeling geldig voor vereniging van eigenaren ja
regeling geldig voor particuliere verhuurders ja
regeling geldig voor woningcorporatie ja
regeling geldig voor (semi-) overheden ja
regeling geldig voor kleinzakelijke verbruikers ja
regeling geldig voor grootzakelijke verbruikers ja
regeling omvang na
regeling looptijd financiele ondersteuning  na
regeling voorwaarde(s) na
regeling procedures na
regeling rekenvoorbeeld na
regeling uitvaardigende instantie Ministerie van Economische Zaken
regeling uitvoerende instantie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
regeling link 1 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/nationaal-expertisecentrum-warmte
regeling link 2 na

 

Emissiearme taxi's, bestelauto's en bijzondere voertuigen (wet BPM)

regeling naam Emissiearme taxi's, bestelauto's en bijzondere voertuigen (wet BPM) 
regeling omschrijving De subsidie is bedoeld voor bedrijven die overgaan tot aanschaf van een schone nieuwe bestelwagen, taxi of een bijzonder voertuig. Deze voertuigen zijn vrijgesteld van BPM of hebben recht op teruggave van BPM. Personenwagens hebben geen recht op deze subsidie.

Een andere maatregel uit dit programma is de Subsidieregeling ongebruikte vrachtwagens en bussen Euro VI.
regeling publicatiedatum na
regeling ingangsdatum 1-10-2012
regeling einddatum 1-1-2015
regeling looptijd  
regeling raakvlak duurzame energiebron 1 Emissiearme taxi's, bestelauto's en bijzondere voertuigen
regeling raakvlak duurzame energiebron 2 Emissiearme taxi's, bestelauto's en bijzondere voertuigen
regeling raakvlak overzichtslijst Emissiearme taxi's, bestelauto's en bijzondere voertuigen. Lijst bijzondere voertuigen op grond van de wet BPM:
-Politie-auto’s
-Brandweerauto’s
-Ziekenauto’s
-Elektrische invalidenvoertuigen
-Invalidenvoertuigen met een motorinhoud van maximaal 250 cm3
-Motorvoertuigen voor het transport van rolstoelgebruikers in groepsverband
-Lijkwagens
-Dierenambulances
-Geldtransportwagens
-Motorrijtuigen voor het vervoer van gevangenen
-Bestelauto’s voor gehandicapten

Zie: http://www.rvo.nl/sites/default/files/Bijzondere%20voertuigen.doc.pdf
regeling geldig voor particulieren nee
regeling geldig voor vereniging van eigenaren nee
regeling geldig voor particuliere verhuurders nee
regeling geldig voor woningcorporatie nee
regeling geldig voor (semi-) overheden ja
regeling geldig voor kleinzakelijke verbruikers ja
regeling geldig voor grootzakelijke verbruikers ja
regeling omvang 20 miljoen
regeling looptijd financiele ondersteuning  na
regeling voorwaarde(s) Categorie 1: subsidiebedrag € 1.250
•Voertuigen met een dieselmotor met een Euro 6 of EuroVI typegoedkeuring (> EuroVI is vanaf 31 december 2013 verplicht. Vanaf die datum zal er geen subsidie meer voor EuroVI voertuigen worden verstrekt).
•Voertuigen met een benzinemotor die affabriek zijn voorzien van een CNG- of LPG-installatie.
•Voertuigen met een benzinemotor met een CO2 -emissie die hoger ligt dan 50 gram per kilometer en maximaal 95 gram per kilometer bedraagt.

Categorie 2: Subsidiebedrag € 3.000
•Voertuigen met een benzinemotor met een CO2 -emissie van ten hoogste 50 gram per kilometer.
•Voertuigen die uitsluitend worden aangedreven door een elektromotor. Voor deze categorie is ook gemeentelijke subsidie beschikbaar. Zie hieronder.

Categorie 3: Extra subsidie van € 2.000 voor elektrische voertuigen
•  De bestaande subsidieregeling is uitgebreid met een extra subsidie van € 2.000 voor volledig elektrische voertuigen. Bent u als 1e kentekenhouder volgens het kentekenbewijs gevestigd in één van de NSL knelpuntgemeenten dan kunt u in aanmerking komen voor deze extra subsidie. Het bedrag komt dan bovenop de subsidie uit de bestaande regeling van 3.000 euro, totaal is er dan voor volelektrische voertuigen een bedrag van 5.000 euro beschikbaar. De subsidie kan tegelijkertijd aangevraagd worden op hetzelfde aanvraagformulier. Nieuwe voertuigen die tenaamgesteld zijn vanaf 1 oktober 2012  en voor 1 januari 2015 kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen. Voor deze extra subsidie is € 4 miljoen budget beschikbaar gesteld.

Zie ook: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kom-ik-aanmerking-voor-subsidie-emissiearme-taxi-bestelauto
regeling procedures Zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-emissiearme-taxi-bestelauto-aanvragen
regeling rekenvoorbeeld  
regeling uitvaardigende instantie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
regeling uitvoerende instantie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
regeling link 1  
regeling link 2 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-emissiearme-taxis-en-bestelautos
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-ongebruikte-vrachtwagens-en-bussen-eurovi
 

Nieuws tracker

SDE Voorjaarsronde fase 2 debacle bij het RVO

Geplaatst op 13/03/2017
We leven toch al een aantal jaren in het e-tijdperk. Secure access, load balancing, automatische capaciteitsaanpassingen, 24x7 ondersteuning. Daarvan was...

Meer SDE voor meer kansen op verduurzaming

Geplaatst op 23/05/2016
SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Omdat de kostprijs van duurzame energie (tot nog toe) hoger is dan die van grijze energie, is...

Green Battery introduceert accu container

Geplaatst op 12/04/2016
Eerder berichten wij over Green Battery. Een Nederlands bedrijf dat zich richt op het verzorgen van event- en festival stroom, maar dan...

Recente blogs

Neem contact op

De Groene Energie Maatschappij

Tel: 0031 6 1700 6263
email: info@dgem.nl

KVK: 58676872
BTW nr. NL001896786B29

Blijf in contact