Ecovat Smart Thermal Energy Storage

Het Ecovat® is een immens watervat dat onder de grond, buiten het zicht en zonder dat het de natuur verstoort, energie opslaat.

Ecovat® is een thermisch energieopslagsysteem met een innovatief principe: energie opslaan over de seizoenen heen. Door het opslaan van warmte (of koude) ten tijde van overschot en dit in te zetten ten tijde van schaarste, creëert Ecovat® de mogelijkheid tot onafhankelijkheid van het bestaande net.

Op momenten van energieoverschot wordt de energie niet teruggeleverd aan het net, maar opgeslagen voor later gebruik. Daarbij heeft de eigenaar of gebruiker van Ecovat® altijd de keuze om wél gebruik te maken van het energienet. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van vraag en aanbod van duurzame energie én wordt het risico van stijgende energiekosten geëlimineerd.

80% Van de energiebehoefte is warmte

Tachtig procent van de energiebehoefte is warmte. Duurzame investeringen waren tot nu toe alleen haalbaar in nieuwbouw, terwijl in Nederland alleen al zeven miljoen bestaande woningen gerenoveerd kunnen worden.

Renovatie alleen is vaak niet economisch rendabel, alleen in combinatie met energieopslag worden op gebiedsniveau de EPC-doelstellingen behaald. Door bestaande woningen te renoveren zodat de systeemwatertemperaturen in deze woningen teruggaan naar lagere EPC-waardes (50-35), gecombineerd met een investering in infrastructuur en opslag, leidt dit systeem tot aanzienlijke energiesprongen en zelfs tot energieneutraliteit op gebiedsniveau.

Betere balancering van warmtenetten

In Nederland bestaan een groot aantal warmtenetten die restwarmte of duurzame warmte naar vele gebruikers in woonwijken of bedrijventerreinen distribueren. Het aanbod van warmte komt in vele gevallen niet overeen met de behoefte waardoor er warmte verloren gaat of warmte op een conventionele manier toegevoegd moet worden om aan de behoefte te kunnen voldoen.

Ecovat kan bijdragen aan het oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod, door warmte op te slaan op momenten dat deze beschikbaar is en warmte te leveren op momenten dat deze niet of niet in voldoende mate beschikbaar is.

Ecovat introductiefilmpje

Klik hier voor het youtube channel van Ecovat (Aris de Groot)

Nieuws tracker

Nieuws

SDE Voorjaarsronde fase 2 debacle bij het RVO

Geplaatst op 13/03/2017
We leven toch al een aantal jaren in het e-tijdperk. Secure access, load balancing, automatische capaciteitsaanpassingen, 24x7 ondersteuning. Daarvan was...

Meer SDE voor meer kansen op verduurzaming

Geplaatst op 23/05/2016
SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Omdat de kostprijs van duurzame energie (tot nog toe) hoger is dan die van grijze energie, is...

Green Battery introduceert accu container

Geplaatst op 12/04/2016
Eerder berichten wij over Green Battery. Een Nederlands bedrijf dat zich richt op het verzorgen van event- en festival stroom, maar dan...

Meer nieuws

Recente blogs

Neem contact op

De Groene Energie Maatschappij

Tel: 0031 6 1700 6263
email: info@dgem.nl

KVK: 58676872
BTW nr. NL001896786B29

Blijf in contact