Opslagsystemen voor zonnewarmte

Zonne-energie systemen kunnen gesplitst worden in systemen die zonne-energie omzetten in elektriciteit en systemen die zonne-energie omzetten in thermische energie (warmte).

Systemen die zonne-energie direct omzetten in elektriciteit zijn photovoltaische (PV) systemen zoals zonnepanelen.

Bij thermische zonne-energie is er geen sprake van een directe omzetting in electriciteit maar wordt de warmte van de zon via een zonnecollector opgeslagen in een vloeistof of ander materiaal. In 2e fase kan de opgeslagen warmte direct of indirect worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden of worden omgezet in electriciteit. 

Voor de opslag van warmte worden verschillende vloeistoffen / materialen toegepast: 

 • Water (vaak in combinatie met een open systeem)
 • Glycoloplossing / water in combinatie met antivriesmiddel (in combinatie met een gesloten systeem)
 • Gesmolten zout in diverse samenstellingen met een temperatuur van 500-800º. Zout is zeer geschikt want het verdampt pas boven de 1500º. Zie ook Wiki (English). 
  • Een voorbeeld waarbij vloeibaar zout wordt gebruikt voor warmteopslag / productiereserve is de Gemasolar centrale bij Sevilla in Zuid Spanje. Deze geconcentreerde zon-thermische centrale heeft een productie van ca.110 GWh per jaar en een productiereserve van 15 uur.
 • Synthetische olien. Deze hebben een hoger kookpunt dan minerale olien, maar mogen maximaal 400º worden.
 • Warmteopslag in beton of kiezelsteen.

Onder open opslagsystemen vallen:

 • Seizoensgebonden thermische energie opslag. Eventueel in de vorm van koude-warmteopslag (KWO) of warmte-koudeopslag (WKO) in een watervoerende bodemlaag of in grotten. KWO / WKO systemen hoeven niet noodzakelijkerwijs gecombineerd te worden met zonnecollectoren. 

Onder gesloten opslagsystemen vallen:

 • Water en stoom (onder hoge druk) opslagtanks. Deze opslagtanks varieren van klein tot tot zeer groot.
 • Gesmolten zout opslagtanks.  
 • Seizoensgebonden thermische energie opslag. Eventueel in de vorm van koude-warmteopslag (KWO) of warmte-koudeopslag (WKO) op basis van gesloten systemen zoals een buizenstelsel in de grond. KWO / WKO systemen hoeven niet noodzakelijkerwijs gecombineerd te worden met zonnecollectoren.
 • Een andere category vormen kleine tot zeer grote geisoleerde opslagtanks. Deze kunnen onder een woning worden geplaatst maar ook geleverd worden in een formaat dat ze een wijk van koude en warmete kunnen voorzien. Zelfs over de seizoenen heen. Een voorbeeld hiervan is het Ecovat. Klik hier voor het artikel over het Ecovat door DGEM

Nieuws tracker

SDE Voorjaarsronde fase 2 debacle bij het RVO

Geplaatst op 13/03/2017
We leven toch al een aantal jaren in het e-tijdperk. Secure access, load balancing, automatische capaciteitsaanpassingen, 24x7 ondersteuning. Daarvan was...

Meer SDE voor meer kansen op verduurzaming

Geplaatst op 23/05/2016
SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Omdat de kostprijs van duurzame energie (tot nog toe) hoger is dan die van grijze energie, is...

Green Battery introduceert accu container

Geplaatst op 12/04/2016
Eerder berichten wij over Green Battery. Een Nederlands bedrijf dat zich richt op het verzorgen van event- en festival stroom, maar dan...

Recente blogs

Neem contact op

De Groene Energie Maatschappij

Tel: 0031 6 1700 6263
email: info@dgem.nl

KVK: 58676872
BTW nr. NL001896786B29

Blijf in contact