Rooftop Energy biedt de oplossing!

RTE Groep is de grootste ontwikkelaar én exploitant van zonnestroom systemen op daken voor de zakelijke markt in Nederland met meer dan 250 gerealiseerde projecten.

Rooftop Energy richt zich daarnaast op dubbel ruimtegebruik zoals het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen:

 • Overkapping van bestaande parkeerterreinen geeft zichtbare verduurzaming
 • Biedt comfort en veiligheid voor de (e-)mobilist
 • Door een combinatie met laad-infrastructuur aan te bieden ontstaat een positieve (financiële) relatie tussen opwekking en verbruik.

Tevens richt Rooftop Energy zich op het ontwikkelen van (ecologische) zonnevelden waarbij de grond bij voorkeur geen agrarische bestemming heeft:

 • Een duurzame inpassing in de omgeving staat voorop. 
 • Zonnevelden kunnen, mits juist aangelegd, fungeren als groene bufferzone tussen agrarische- en natuurgebieden of een combinatie bieden van gewas en zonnestroom, agrovoltaics.

Volledige ontzorging

Rooftop Energy biedt een uniek 100% financierings- en ontzorgingsconcept om de realisatie van zonnecentrales te ondersteunen:

 • Lokale duurzame energieproductie is de toekomst
 • Lokale duurzame stroomproductie draagt bij aan CO2 reductie, MVO, gebouw- en ketenverduurzaming, elektrificatie.

Het Rooftop Energy concept zorgt ervoor dat belangrijke drempels voor lokale energieproductie worden weggenomen:

 • 100% Project financiering
  • Betrouwbare en direct beschikbare projectfinanciering
  • Betrokken financiers: BNG, Triodos Bank en Nationaal Groenfonds.
  • Op verzoek kan crowdfunding voor financiële participatie door bijvoorbeeld medewerkers of andere betrokken burgers worden ingezet.
  • Zelf mee-investeren kan ook, afhankelijk van de project omvang.
 • Technische- en veiligheidsrisico’s zijn afgedekt:
  • Rooftop Energy is contractueel afhankelijk van een optimale prestatie van de zonnecentrale over een lange periode (20 jaar +).
  • Rooftop Energy selecteert met zorg de juiste mensen en duurzame materialen.
  • Geen onverwachte kosten achteraf!
 • Turn-key project management. Rooftop Energy verzorgt:
  • De SDE aanvraag, de communicatie met RVO, netbeheer en meetbedrijf.
  • In samenspraak de eventuele omgevingsvergunning.
  • Het ontwerp, de coördinatie en de realisatie van het totale project.
  • Gedurende de contractduur verzorgt Rooftop Energy inspectie, onderhoud en schoonmaak.
  • Rapportage en (publieksvriendelijke) publicatie van de prestaties van de zonnecentrale.
 • Een veilige installatie:
  • De installaties worden aangelegd door gecertficeerde en ervaren mensen.
  • De installaties voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van elektrocutie- en overspanningbeveiliging.
  • De installaties worden voorzien van een (aangepaste) bliksembeveiliging.
  • De installaties zijn getoetst aan HAZOP HS2-3 en voldoen aan PGS15 normering.

Uitstekende dakhuur vergoeding

In Nederland zijn er minder zonuren dan in zuidelijker landen waardoor zonnestroom op zichzelf nog niet financieel rendabel is. Grootverbruikers kennen daarnaast een laag stroomtarief.
Om het verschil tussen de inkoop van (grijze) stroom en duurzame (lokale) stroomopwekking te overbruggen heeft de overheid de SDE(+)(++) subsidie in het leven geroepen. 

De SDE subsidie wordt uitgegeven volgens een veiling principe. Wie met minder subsidie uit denkt te kunnen krijgt het eerst subsidie.
Wordt subsidie toegekend dan wordt deze uitgekeerd op basis van aangetoonde (kWh) productie voor een periode van 15 jaar (geldt voor zon-PV).  

De huidige SDE regeling biedt financieel meer voordeel wanneer de opgewekte stroom virtueel aan het net wordt teruggeleverd in plaats van de opgewekte stroom zelf te verbruiken.
Op basis van de huidige SDE regeling zal Rooftop Energy u dan ook bij voorkeur een dakhuurovereenkomst aanbieden.

 De dakhuurovereenkomst en opstalregeling volgens DNB model, zijn eveneens juridisch goed geregeld.

Maatschappelijke betrokken

Rooftop Energy schenkt in haar projecten veel aandacht aan maatschappelijke betrokkenheid en social return. 

Via groenstroomlokaal.nl wordt de opgewekte zonnestroom lokaal aangeboden.

Wie kan er gebruik van maken?

Het concept van Rooftop Energy is inzetbaar voor grootverbruikers met een minimaal dakoppervlakte van 3.000m2 en voor niet-commerciele combinaties van kleinverbruikers zoals stichtingen waar meerdere (basis)scholen bij zijn aangesloten.

Grootverbruikers kunnen zijn grond- en vastgoed eigenaren, bedrijven, gemeenten, (zorg) instellingen, middelbare scholen en universiteiten  
Het maakt daarbij niet uit of u eigenaar, gebruiker of huurder bent van een pand. Wel dient de pandeigenaar in te stemmen met de plaatsing van de zonnecentrale. Dus ook wanneer u huurder bent en de resterende huurperiode beperkt is kan Rooftop Energy een oplossing bieden zodat u toch gebruik kunt maken van zonnestroom.

Notabene: Of u grootverbruiker of kleinverbruiker bent hangt af van de capaciteit van uw stroomaansluiting naar het publieke net. U bent grootverbruiker als uw aansluiting groter is dan 3x80 Ampere. 

 

Zonnepanelen zijn niet haalbaar als gevolg van interne financiele regels of budgetkeuzes? 

Bent u als bedrijf of organisatie gebonden aan interne financiele regels of budgetbeperkingen? En heeft u daarom de aankoop van zonnepanelen moeten uitstellen of afstellen? 

Het 100% financieringsconcept van Rooftop Energy beslecht deze barrieres.

De overeenkomst met Rooftop Energy is daarbij eenvoudig van opzet en beschermt de belangen van alle betrokken partijen. Uw juridische afdeling zal hiermee instemmen.     

Daarbij ontzorgt Rooftop Energy uw organisatie met betrekking tot zaken als subsidie aanvraag, haalbaarheidsonderzoek, verzekering, onderhoud etc.

Wat verandert er?

Eigenlijk verandert er in de praktijk niets. Het mooie is dat uw (ongebruikte) dak nu geld en groene stroom gaat opleveren. 

Een transparante aanpak

Wilt u weten of een zonnecentrale van Rooftop Energy ook voor u interessant is?

Neem dan contact op met Rooftop Energy via info@rooftopenergy.nl of bel 010  310 8160

Rooftop Energy project: Monumentaal pand De Nieuwe Energie in Leiden

Hierbij een korte foto- en filmimpressie van project De Nieuwe Energie

Nieuws tracker

SDE Voorjaarsronde fase 2 debacle bij het RVO

Geplaatst op 13/03/2017
We leven toch al een aantal jaren in het e-tijdperk. Secure access, load balancing, automatische capaciteitsaanpassingen, 24x7 ondersteuning. Daarvan was...

Meer SDE voor meer kansen op verduurzaming

Geplaatst op 23/05/2016
SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Omdat de kostprijs van duurzame energie (tot nog toe) hoger is dan die van grijze energie, is...

Green Battery introduceert accu container

Geplaatst op 12/04/2016
Eerder berichten wij over Green Battery. Een Nederlands bedrijf dat zich richt op het verzorgen van event- en festival stroom, maar dan...

Neem contact op

De Groene Energie Maatschappij

Tel: 0031 85 00 35 300
email: info@dgem.nl

KVK: 58676872
BTW nr. NL166513350B02

Blijf in contact