Rooftop Energy biedt de oplossing!

RTE Groep is de grootste ontwikkelaar én exploitant van zonnestroom systemen op daken voor de zakelijke markt in Nederland met circa 100 gerealiseerde projecten.

Ook heeft Rooftop Energy een afdeling die zich speciaal richt op grotere grondgebonden projecten.

Rooftop Energy biedt een uniek 100% financierings- en ontzorgingsconcept om de realisatie van zonnecentrales te ondersteunen.

Daarbij schenkt Rooftop Energy in haar projecten veel aandacht aan maatschappelijke betrokkenheid en social return. Zo biedt RTE onder meer (technische) lesprogramma’s voor lager- en middelbaar onderwijs gericht op de verduurzaming van de energievoorziening.

Ook biedt RTE verschillende mogelijkheden voor financiële participatie door bijvoorbeeld medewerkers of andere betrokken burgers op basis van crowdfunding.

Voor wie is het?

Het concept van Rooftop Energy is inzetbaar voor grootverbruikers en voor niet-commerciele combinaties van kleinverbruikers zoals stichtingen waar meerdere (basis)scholen bij zijn aangesloten.

Grootverbruikers kunnen zijn bedrijven, gemeenten, (zorg) instellingen, middelbare scholen en universiteiten maar ook sportverenigingen en Vereningen van Eigenaars (VvE's). Ook woningcorporaties kunnen voor de verduurzaming van het woningbestand een beroep doen op Rooftop Energy. 

Het maakt daarbij niet uit of u eigenaar, gebruiker of huurder bent van een pand. Wel dient de pandeigenaar in te stemmen met de plaatsing van de zonnecentrale. Dus ook wanneer u huurder bent en de resterende huurperiode beperkt is kan Rooftop Energy een oplossing bieden zodat u toch gebruik kunt maken van zonnestroom.

Notabene: Of u grootverbruiker of kleinverbruiker bent hangt af van de capaciteit van uw stroomaansluiting naar het publieke net. U bent grootverbruiker als uw aansluiting groter is dan 3x80 Ampere. 

 

Zonnepanelen zijn niet haalbaar als gevolg van interne financiele regels of budgetkeuzes? 

Bent u als bedrijf of organisatie gebonden aan interne financiele regels of budgetbeperkingen? En heeft u daarom de aankoop van zonnepanelen moeten uitstellen of afstellen? 

Het uitermate betrouwbare 100% financieringsconcept van Rooftop Energy beslecht deze barrieres.

De overeenkomst met Rooftop Energy is daarbij eenvoudig van opzet en beschermt de belangen van alle betrokken partijen. Uw juridische afdeling zal hiermee instemmen.     

Daarbij verzorgt of beter nog ontzorgt Rooftop Energy uw organisatie met betrekking tot zaken als subsidie aanvraag, haalbaarheidsonderzoek, verzekering, onderhoud etc.

Zonnestroom is goedkoper!

Met Rooftop Energy betaalt u een kWh prijs voor zonnestroom die lager is dan de kWh prijs van uw huidige stroomleverancier. Hoe?

Rooftop Energy beschikt over een groot inkoopvermogen, uitstekende financieringsfaciliteiten en veel implementatie ervaring.

Daarbij werkt Rooftop Energy al jarenlang samen met dezelfde producenten met een bewezen staat van dienst op het gebied van innovatie en betrouwbaarheid. 

Gegarandeerde opbrengst

Rooftop Energy garandeert de opbrengst van de zonnecentrale gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.

Wordt op jaarbasis de opbrengst niet gehaald? Dan betaalt Rooftop Energy u het verschil terug.

Wat verandert er?

Eigenlijk verandert er in de praktijk niet zoveel. Wel zijn de klanten van Rooftop Energy net wat gelukkiger omdat de stroom die ze gebruiken lokaal opgewekt is en écht duurzaam.

Wel krijgt u voortaan naast een (lagere) factuur van uw stroomleverancier ook elke maand een factuur van Rooftop Energy voor het gebruik van de zonnecentrale.

Het mooie is dat u in totaal minder gaat betalen. Zonnestroom via Rooftop Energy is namelijk goedkoper dan grijze- of groene stroom van uw stroomleverancier. 

Hoe werkt het?

 • Rooftop Energy (RTE) realiseert een zonnecentrale op uw dak of lokatie
 • Voor de zonnecentrale betaalt men een vast bedrag per maand aan RTE
 • De door de zonnecentrale van RTE opgewekte elektriciteit wordt weggestreept tegen het eigen verbruik
 • Het maandbedrag dat men aan RTE betaalt is lager dan het huidige equivalent aan variabele stroomkosten
 • Voor het restant van het verbruik kan men bij de eigen leverancier blijven.

Winst voor het milieu!

De zonnecentrale levert niet alleen een directe kostenbesparing op maandbasis op (veelal een besparing van minimaal 10%) maar biedt nog meer voordelen:

 • Er vindt een (aanzienlijke) vermindering van de CO2 uitstoot plaats
  • Dit kan leiden tot een verbetering van de CO2-prestatieladder
 • Alle technische aspecten alsook onderhoud, monitoring, service en prestatiegaranties zijn inbegrepen in het Rooftop Energy concept.
  • U betaalt hiervoor niets extra's
 • Rooftop Energy draagt het technisch opbrengstrisico
  • Als de opbrengst onder de afgesproken waarde komt vindt er saldering plaats 
 • U krijgt de beschikking over de (actuele) resultaten van de zonnecentrale
  • Deze kunt u delen met uw medewerkers en relaties
 • Het energielabel van uw pand kan worden verbeterd
  • Dit kan kostenverlagend en waarde verhogend uitpakken

Met de realisatie van een eigen zonnecentrale onderstreept u de maatschapppelijke verantwoordelijkheid van uw organisatie!

Betrouwbaar

Rooftop Energy heeft veel ervaring in het ontwerpen,realiseren en onderhouden van zonnecentrales. Op dat fundament bouwen wij verder aan nieuwe zonnecentrales.  

RTE Groep beschikt over ruim voldoende financieringsfaciliteiten bij de Bank Nederlandse Gemeenten en Triodos Bank. Hiermee worden de projecten in hoofdzaak gefinancierd.

Financiele participatie is ook mogelijk. Dit kan op verschillende manieren:

 • Een voorbeeld van open participatie wordt geboden middels crowdfunding: Zie hiervoor: https://www.duurzaaminvesteren.nl/Proposities/Propositiedetail/PropositionID/34/Title/rooftop-energy-portefeuille-zonne-energie-installaties.
 • Medewerker participatie is eveneens mogelijk op basis van crowdfunding met voorrang.
 • Direct investeren is tevens mogelijk afhankelijk van de projectomvang.

Rooftop Energy werkt op basis van proven technology samen met zorgvuldig geselecteerde vooraanstaande fabrikanten.

 • Voor zonnepanelen: Canadian Solar of in gevallen Hanergy
 • Voor omvormers: ABB
 • Voor het framework: Sunbeam of in gevallen andere A-merken

Een transparante aanpak

Wilt u weten of een zonnecentrale van Rooftop Energy ook voor u interessant is?

Neem dan contact op met Richard Weemen (business development manager) van Rooftop Energy:

Of u stuurt een mail met daarin de volgende gegevens:

 • Bij voorkeur een kopie maandafrekening van de netbeheerder plus een kopie jaarafrekening van de stroomleverancier of
  • Een opgave van het het normaal / laag tarief - tot 4 cijfers achter de komma
  • Indien beschikbaar de maandelijkse verbruikscijfers over de periode van 1 jaar of minimaal het stroom-jaarverbruik
  • Een opgave van de aansluitcapaciteit
  • Eventueel inzicht in het verbruiksprofiel zoals aantal dagen in de week dat er wordt gewerkt, de nullast waarde, etc.

U ontvangt dan binnen een aantal dagen een voorstel waarin op toegankelijke en transparante wijze de (financiele) werking van de zonnecentrale wordt toegelicht.

Rooftop Energy project: Monumentaal pand De Nieuwe Energie in Leiden

Hierbij een korte foto- en filmimpressie van project De Nieuwe Energie

Special: Zon Zoekt School

Op dit moment hebben iets meer dan 600 van de ruim 6500 basisscholen in Nederland zonnepanelen. 

Als obstakels voor de aanschaf van zonnepanelen ziet men voornamelijk de overkill aan informatie, aanbieders, problemen rondom eigendom, beheer energierekening, verzekering en onderhoud van de panelen.

Rooftop Energy neemt deze problemen uit handen. Rooftop Energy plaatst de panelen op uw schooldak. De panelen blijven eigendom van Rooftop Energy. Rooftop Energy verzorgt de aanleg, financiering, onderhoud en verzekering voor u! Het enige wat u en uw leerlingen doen is genieten van de 100 procent duurzame groene stroom van uw eigen dak!

Garanties 'Zon Zoekt School' 

 • U betaalt de komende jaren niet meer aan stroom dan u nu betaalt
 • U investeert niet in aanschaf of plaatsing van zonnepanelen
 • De plaatsing van de panelen gebeurt onder garantie

Introductiefilmpjes 'Zon Zoekt School'

Nieuws tracker

SDE Voorjaarsronde fase 2 debacle bij het RVO

Geplaatst op 13/03/2017
We leven toch al een aantal jaren in het e-tijdperk. Secure access, load balancing, automatische capaciteitsaanpassingen, 24x7 ondersteuning. Daarvan was...

Meer SDE voor meer kansen op verduurzaming

Geplaatst op 23/05/2016
SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Omdat de kostprijs van duurzame energie (tot nog toe) hoger is dan die van grijze energie, is...

Green Battery introduceert accu container

Geplaatst op 12/04/2016
Eerder berichten wij over Green Battery. Een Nederlands bedrijf dat zich richt op het verzorgen van event- en festival stroom, maar dan...

Neem contact op

De Groene Energie Maatschappij

Tel: 0031 85 00 35 300
email: info@dgem.nl

KVK: 58676872
BTW nr. NL166513350B02

Blijf in contact